• BE KIND TO YOUR MIND
  • Geef geen advies maar een handleiding.

Handleiding: werken met de matrix-strategie 

Ik ben Semanta. Ik ben leerkracht. Vroeger dacht ik dat alle leerlingen moesten denken en doen zoals ik. Maar nu heb ik ontdekt dat je met de matrix-strategie vier soorten leerlingen kan onderscheiden. Als je leerlingen vergelijkt met de eigenschappen van bloemen en planten dan gaat het om: eigenheimers, uien, zonnebloemen en klimplanten. Het gedrag van leerlingen, maar ook van hun ouders en het gedrag van mijn collega's is het resultaat van een  combinatie van die eigenschappen. De een is meer eigenheimer, de ander meer zonnenbloem, enz.

Voor mij als leerkracht was het een openbaring om te ontdekken welke eigenschappen van welke bloemen en planten op mij van toepassing zijn. Hierdoor kreeg ik zicht op mijn talenten, op wat ik nodig heb om te groeien en te bloeien en waar ik beter maar niet aan kan beginnen. En daar ben ik heel blij mee en mijn collega's ook.

Handleiding: gespreksmodellen

Ik ben Frank. Ik werk bij een gemeente als publieksvoorlichter. Toen ik solliciteerde dacht ik: praten kunnen we allemaal. Maar een professioneel gesprek voeren vereist toch veel meer dan alleen een goede wil. Nu werk met veel plezier en maak gebruik van de Handleiding Gespreksmodellen.

Op grond van de matrix-strategie zijn er vier soorten gesprekken te onderscheiden: gegevens verzamelen, conflicten hanteren, doelen bepalen, acties uitvoeren.

Ieder gesprek vraagt om een ander model. Met deze handleiding kies ik nu eerst wat voor soort gesprek ik wil voeren en hoe ik de ander hierin meekrijg. 

Ik maak eerst contact op de mens-as, dan contract op de taak-as en dan toets ik de commitment op de waarden-as. 

En niet vergeten: storingen gaan voor !