• BE KIND TO YOUR MIND
  • Geef een advies met een routekaart

Routekaart: hoe ga ik om met  lastige leerlingen (en hun ouders)? 

Ik ben Semanta. Ik ben leerkracht. Vroeger dacht ik dat alle leerlingen moesten denken en doen zoals ik. Dat eindigde vaak in verzet van leerlingen. En daar werd ik zo moe van dat ik me heb ziek gemeld. Met de routekaarten heb ik ontdekt dat je vier soorten leerlingen kan onderscheiden. Als je het gedrag van leerlingen vergelijkt met de eigenschappen van bloemen en planten dan gaat het om: eigenheimers die logische feiten willen, uien die snel in tranen zijn, zonnebloemen die optimistisch en doelgericht zijn en klimplanten die snel tot actie overgaan. Ook het gedrag van ouders en het gedrag van mijn collega's is het resultaat van een  combinatie van die eigenschappen. De een is meer eigenheimer, de ander meer zonnenbloem, enz.

Voor mij als leerkracht was het een openbaring om te ontdekken welke eigenschappen op mij van toepassing zijn. Hierdoor kreeg ik zicht op mijn talenten, op wat ik nodig heb om te groeien en te bloeien en waar ik beter maar niet aan kan beginnen. En daar ben ik heel blij mee en mijn collega's ook.

 

Routekaart: hoe voer ik een professioneel gesprek? 

Ik ben Frank. Ik werk bij een gemeente als publieksvoorlichter. Toen ik solliciteerde dacht ik: praten kunnen we allemaal. Maar dat liep iedere dag weer uit op een klacht. Toen zat ik overspannen thuis. Tijdens een coachtraject heb ik ontdekt dat een professioneel gesprek voeren veel meer vereist dan een goede wil.

Nu maak ik gebruik van de routekaart 'omgaan met lastige lieden'.

Nu werk ik weer met veel plezier. 

 

 

Routekaart: hoe ga ik om met een lichamelijke ziekte

Bij mij is een lichamelijke ziekte ontdekt. Ik liep al veel langer met klachten van vermoeidheid. Ik dacht dat ik een burn-out had. Maar ook tijdens mijn vakantie bleef ik moe en was blij als ik naar bed kon. Mijn partner zei: 'dit is toch niet normaal?' Na de vakantie ben ik naar mijn huisarts gegaan. Die liet bloed prikken. De uitslag was heel naar: 'ik heb een beginnend stadium van kanker'. Nu ben ik de weg kwijt en heb me ziek gemeld. Mijn  bedrijfsarts zei dat ik afleiding en structuur nodig heb. Ik ga weer hervatten maar dan voor halve dagen om te kijken hoe dat gaat. Ik kreeg van mijn bedrijfsarts de routekaat mee: omgaan met een lichamelijke ziekte. Daar staan tips in hoe ik weer grip krijg op mijn leven.

Routekaart: hoe ga ik om met stress?

Ik ben Ans. Ik heb net te horen gekregen dat mijn leidinggevende niet tevreden met me is. Hier word ik nou knetter gek van. In plaats dat ze mij ondersteunt krijg ik stank voor dank.

Ze moest eens weten wat ik er allemaal voor moet doen om op tijd op mijn werk te zijn, om vriendelijk tegen klanten te blijven, om gezellig te doen tegen collega's in de pauze.

Bij mij knapte er iets. 

Anderen zeggen dat ik me ziek moet melden.Maar dan heb ik helemaal het gevoel dat ik gefaald heb. Dus wat nu? 

Ik heb gegoogled en las dat stress een vorm van spanning is. Er stond: 'Ieder mens heeft spanning nodig om in conditie te blijven. Bij teveel spanning raken we overspannen, bij te weinig spanning zakken we mentaal in, een bore-out en bij chronische spanning lopen we het risiso op een burn-out. In alle gevallen is het belangrijk om contact op te nemen met je bedrijfsarts als het ms gaat met je. Nou dan doe ik dat maar. 

Je hebt de matrix ingevuld met feiten, probleem, doel en aktie. Bij de aktie kom je tot twee mogelijkheden die elkaar uitsluiten. Nu moet je kiezen. Maar hoe doe je dat? 

Maak gebruik van het gereedschap zoals in de rechterkolom beschreven om te voorkomen dat je later spijt krijgt van je beslissing.

Routekaart: hoe neem ik de juiste beslissing?

1. Kiezen is verliezen.

Waar je ook voor kiest, er is altijd een verlies. Bijvoorbeeld je verliest het bedrag dat je ervoor moet betalen of je verliest de zekerheid van wat je nu hebt. 

2. Kiezen is gebaseerd op een interne dialoog.

Een beslissing neem je op grond van de interne dialoog tussen je Ouder, je Volwassene en je Kind. Soms zijn ze het er alle drie snel over eens, maar soms kan je er 's nachten ook van wakker liggen.

Met het Probleem Oplossings Formulier (POF) ga je na wat je vader zou doen, wat je moeder zou doen (vanuit de Ouder) wat je zou doen vanuit je Kind  (vanuit je gevoel) en tenslotte wat je zou doen op grond van de feiten (vanuit je Volwassene). 

3. Voorkom dat je kiest vanuit de dramadriehoek.

Veel mensen hebben de neiging om ongevraagd advies te geven. Voor hen is dat makkelijk want zij hoeven dat verlies niet te nemen. Zeg tegen hen: bedankt voor je zorg, maar ik heb even tijd nodig om zelf mijn beslissig te nemen. 

4. Doe een briefing of een debriefing.

Stel dat je twijfelt over weggaan of blijven. Schrijf dan een afscheidsbrief en schrijf een brief over je voorwaarden om te blijven. Welke brief kost jou de meeste moeite? 

5. Doe een progressie oefening.

Neem een beslissing en doe alsof je 3 jaar verder bent en vertel hoe de nieuwe situatie je bevalt. Woon je nog op dezelfde plek, heb je nog dezelfde auto? Zijn je partner en je kinderen er blij mee? Doe dat in de vorm van een rollenspel, in de vorm van een simulatie of in de vorm van een tekening. 

6. Niemand kan in de toekomst kijken.

Zelfs een weloverwogen keuze kan in de toekomst verkeerd uitpakken. Er doen zich nieuwe feiten voor zoals een reorganisatie, een ziekte, je krijgt een ongeluk, enz. Dat betekent dat je  rekening houdt met financiële tegenvallers. 

7. Heb je last van een elastiekje?

Soms heb je in het verleden een keuze gemaakt die is tegengevallen. Als je dat verlies niet genomen hebt, dan zit je emotioneel nog vast met een elastiekje aan vroeger en denk je: 'dat overkomt me niet nog een keer...'.Maar ook dat is een keuze waar je spijt van kan krijgen. 

8. Kies een strategie

Een strategie is een stappenplan met een logische volgorde richting je doel. 

9. Gebruik de 4 G's

Hoe geinformeerd ben je , hoe gemotiveerd ben je, hoe geinspireerd ben je en hoe georganiseerd ben je?  Geef dat een getal tussen de 0 en de 10. 

10. Houd rekening met de consequenties voor anderen 

Dat kan zijn een verhuizing, een achteruitgang in inkomen, kinderen die van school moeten, enz.

11. Is er sprake van een delimma?

Bij een dilemma is er sprake van twee mogelijkheden. Net als bij een T-splitsing. Of je kiest voor links af en je neemt het verleis van de optie rechtsaf of omgekeerd. Een dilemma betekent dus dat er altijd schade is. Bij een ethische dilemma is er altijd een waarde die wordt geschonden en er is een waarde die wordt gevolgd. Vooral het uitleggen aan anderen waarom je die waarde schendt is vaak lastig. Begin dat om beide opties te benoemen en de voor en nadelen te benoemen.

under construction

 

 

 

 

Routekaart: opbouwen van je mentale inzetbaarheid

Deze routekaart bestaat uit de 4 mentale fucties:

1.   Logisch denken

2.   Adequaat omgaan met gevoelen

3.   Kiezen en weten wat je wil

4.   Doelgericht handelen

 

Logisch denken

Met deze routekaart leer je stap voor stap logisch te denken. Je krijgt antwoord op de vraag wat het verschil tussen aannames, conclusies en overtuigingen. 

Je maakt onderscheid tussen magisch denken uit je Kind, logisch denken vanuit je Volwassene en denken op grond van waarden vanuit je Ouder. 

Deze handleidingen zijn geschreven voor alle mensen die eerst de feiten willen checken voordat zij overgaan tot problemen en acties.  

 

 

Adequaat omgaan met gevoelens                                                     

 

Willen

Adequaat omgaan met je wensen en verlangens

Met deze routekaart leer je goed voor jezelf te zorgen. Willen heeft te maken met je basisbehoeften: lichemelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel. Goed oor jezelf en anderen zorgen doe je vanuit respect voor jezelf en anderen. 

 

Mijn herstel in drie stappen: 

1. expertise

2. mijn routekaart naar herstel

3. strategisch coachtraject

 

Routekaart: hoe verwerk ik mijn veleden? 

 

Routekaart: hoe zorg ik voor een veilige en mentaal gezonde werkplek? 

Routekaart: hoe neem ik mijn rust?

Routekaart: hoe ga ik om met  conflicten?

Routekaart: hoe voorkom ik een bore-out? 

Routekaart: hoe ga ik om met  angst?

Routekaart: hoe ga ik om met een dilemma?

Routekaart: hoe zorg ik goed voor mezelf en anderen?

Routekaart: hoe kies ik mijn loopbaan?

Routekaart: hoe bouw ik mijn supportsysteem op? 

Hoe draag ik bij aan een beter team?

Van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek